بار های برای ما اتفاق می افتد که برای سیمی کردن دفتر، کتاب های درسی یا جزوه به صحافی، چاپخانه یا کافی نت مراجعه کرده ایم. آیا تا بحال برایتان سوال شده که چطور می توان یک دفتر را سیمی کرد؟ پیشنهاد می کنیم این ویدیو را تماشا کنید