شهاب سنگ ها اولین منابعی بودند که بشر در دوران پیش از تاریخ از آهن آن استفاده کرد ولی در هزاره دوم پیش از میلاد ذوب آهن در کوره ها شروع شد.

 آثار به دست آمده از آهن ذوب شده در هند مربوط به 1200-1800 پیش از میلاد است. در خاورمیانه نیز از 1600 تا 1200 قبل از میلاد از آهن استفاده می شده است. آهن جز پرکاربردترین فلزات به شمار می آید و دارای سطحی صاف و براق است که در مجاورت هوا با اکسیژن ترکیب می شود.

به مرور زمان انسان دریافت که با ترکیب کردن آهن با سایر عناصر می تواند به ویژگی بهتری دست پیدا کند. یکی از مهمترین آلیاژهای آهن که امروز مورد استفاه قرار میگرد فولاد است که در صنایع مختلف کاربرد دارد. روی فولاد عملیات های مختلفی انجام می شود تا به محصول نهایی تبدیل شود. در بسیاری از این عملیات تکه هایی از فولاد به جا می ماند که به آن ضایعات می گویند. یکی از انواع ضایعات خاک آهن یا براده آهن است که در این مقاله به معرفی و موارد استفاده از آن اشاره خواهیم کرد.

خاک آهن یا براده آهن چیست؟

خاک برش آهن یا براده آهن، خاکه ایجاد شده در کارگاه های فلزکاری ناشی از برشکاری آهن الات است که در حین برش محصولات آهنی به وجود می آید. این عملیات می تواند سوراخ کاری و سوهان زدن قطعات فولادی باشد. گاهی اوقات به دلیل درجه حرارت بالا فلز ذوب می شود و ما قطره های ذوب شده از آهن را داریم که به آن اشک برش فولاد می گویند.

  • اغلب محصولاتی که در زنجیره فولاد سازی به عنوان ضایعات شناخته می شوند در بخش های دیگر قابل جدا سازی و کاربرد هستند. خاک برش آهن نیز از جمله همین ضایعات است که کاربردهای مختلفی در صنعت دارد و به این ترتیب می توان پرتی قطعات فولادی را به حداقل یا صفر رساند.

کاربردهای خاک آهن

خاک آهن در صنایع مختلف می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. پودر آهن می تواند به تبدیل شدن به گندله و آگلومره یا بریکت مجددا در زنجیره فولاد مورد استفاده قرار بگیرد و یا با توجه به آنالیز شیمیایی که دارد در صنایعی مانند لنت ترمز سازی مصرف شود.

بازگرداندن به زنجیره فولاد سازی

استفاده از خاک برش آهن در واحدهای گندله سازی، ایجاد آگلومره و همینطور در تولید بریکت آهن بسیار رایج است. این واحدها از براده آهن و پوسته اکسید آهن استفاده می کنند و آنها را به محصولات میانی فولاد تبدیل می کنند. به این طریق میتوان ضایعات فولاد را دوباره به چرخه مصرف بازگرداند.

استفاده از خاک آهن در تولید لنت ترمز خودرو

لنت ترمز خودرو دارای انواع مختلفی ست مانند متالیک، سرامیکی و … است. در تولید لنت ترمز متالیک خودرو از خاک برش آهن و پوسته اکسید آهن استفاده می شود. در واقع استفاده از نرمه آهن اسفنجی که شکسته های آهن اسفنجی ست که در مرحله سرند جدا شده است یکی از بهترین گزینه های برای تولید لنت خودرو به شمار می آید.

استفاده از خاک آهن به عنوان کود گیاهان

آهن به عنوان یکی از ریز مغذی های ضروری برای گیاهان به شمار می آید. این عنصر در فرایند تولید کلروفیل نقش مهمی به عهده دارد به همین دلیل تولید کلروفیل در گیاهان تا اندازه زیادی به عنصر آهن وابسته است. اهمیت آهن برای گیاهان تا حدی ست که کارشناسان همواره به دنبال شناسایی نشانه های کمبود آهن درگیاهان و رفع موانع جذب آهن در آنها هستند.

آهن علاوه بر گیاهان برای حیوانات نیز بسیار حیاتی ست. آهن بخش فعال مولکول هموگلوبین است که نقش انتقال اکسیژن به ریه ها را بر عهده دارد. به همین دلیل وجود ذخایر آهن در گیاهان به بهبود شرایط تغذیه انسان وسایر موجودات کمک می کند.

از خاک آهن می توان برای استفاده در مصارف کشاورزی و باغبانی نیز استفاده کرد. در این موارد خاک آهن در چاله های کود کنار گیاهان مورد استفاده قرار میگیرد تا نیاز گیاهان به آهن تامین شود.

کاربرد در صنایع رنگ سازی

یکی از کاربردهای خاک آهن درصنایع رنگ سازی ست. رنگ های آهنی به دلیل ویژگی خاص خود روی سطح نمی مانند و باعث یکنواختی رنگ می شود. رنگ های آهنی با استفاده روی چوب به داخل آن نفوذ می کنند و با ایجاد اکسید باعث افزایش مقاومت چوب می شوند. در این حالت چوب در شرایط آب و هوایی سخت از خود مقاومت بیشتری نشان می دهد.

کاربرد در جوشکاری

از پودر آهن برای ساخت الکترود جوشکاری نیز استفاده می شود.

لحیم کاری

برای تولید فیلترهای لحیم کاری پوردهای آلیاژی آهن مورد استفاده قرار میگیرد.


جدول قیمت

۰۳۱-۳۴۱۵۵

خاک آهن چیست و چه کاربردی دارد؟

خاک برش آهن یا براده آهن، خاکه ایجاد شده در کارگاه های فلزکاری ناشی از برشکاری آهن الات است که در حین برش محصولات آهنی به وجود می آید. این عملیات می تواند سوراخ کاری و سوهان زدن قطعات فولادی باشد. گاهی اوقات به دلیل درجه حرارت بالا، فلز ذوب می شود و ما قطره های ذوب شده از آهن را داریم که به آن اشک برش فولاد می گویند. اغلب محصولاتی که در زنجیره فولاد سازی به عنوان ضایعات شناخته می شوند در بخش های دیگر قابل جدا سازی و کاربرد هستند. خاک برش آهن نیز از جمله همین ضایعات است که کاربردهای مختلفی در صنعت دارد و به این ترتیب می توان پرتی قطعات فولادی را به حداقل یا صفر رساند.

شهاب سنگ ها اولین منابعی بودند که بشر در دوران پیش از تاریخ از آهن آن استفاده کرد ولی در هزاره دوم پیش از میلاد ذوب آهن در کوره ها شروع شد. آثار به دست آمده از آهن ذوب شده در هند مربوط به 1200-1800 پیش از میلاد است. در خاورمیانه نیز از 1600 تا 1200 قبل از میلاد از آهن استفاده می شده است. آهن جز پرکاربردترین فلزات به شمار می آید و دارای سطحی صاف و براق است که در مجاورت هوا با اکسیژن ترکیب می شود

به مرور زمان انسان دریافت که با ترکیب کردن آهن با سایر عناصر می تواند به ویژگی بهتری دست پیدا کند. یکی از مهمترین آلیاژهای آهن که امروز مورد استفاه قرار میگرد فولاد است که در صنایع مختلف کاربرد دارد. روی فولاد عملیات های مختلفی انجام می شود تا به محصول نهایی تبدیل شود. در بسیاری از این عملیات تکه هایی از فولاد به جا می ماند که به آن ضایعات می گویند. یکی از انواع ضایعات خاک آهن یا براده آهن است که در این مقاله به معرفی و موارد استفاده از آن اشاره خواهیم کرد.

خاک آهن یا براده آهن چیست؟

خاک برش آهن یا براده آهن، خاکه ایجاد شده در کارگاه های فلزکاری ناشی از برشکاری آهن الات است که در حین برش محصولات آهنی به وجود می آید. این عملیات می تواند سوراخ کاری و سوهان زدن قطعات فولادی باشد. گاهی اوقات به دلیل درجه حرارت بالا فلز ذوب می شود و ما قطره های ذوب شده از آهن را داریم که به آن اشک برش فولاد می گویند.

اغلب محصولاتی که در زنجیره فولاد سازی به عنوان ضایعات شناخته می شوند در بخش های دیگر قابل جدا سازی و کاربرد هستند. خاک برش آهن نیز از جمله همین ضایعات است که کاربردهای مختلفی در صنعت دارد و به این ترتیب می توان پرتی قطعات فولادی را به حداقل یا صفر رساند

کاربردهای خاک آهن

خاک آهن در صنایع مختلف می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. پودر آهن می تواند به تبدیل شدن به گندله و آگلومره یا بریکت مجددا در زنجیره فولاد مورد استفاده قرار بگیرد و یا با توجه به آنالیز شیمیایی که دارد در صنایعی مانند لنت ترمز سازی مصرف شود.

بازگرداندن به زنجیره فولاد سازی

استفاده از خاک برش آهن در واحدهای گندله سازی، ایجاد آگلومره و همینطور در تولید بریکت آهن بسیار رایج است. این واحدها از براده آهن و پوسته اکسید آهن استفاده می کنند و آنها را به محصولات میانی فولاد تبدیل می کنند. به این طریق میتوان ضایعات فولاد را دوباره به چرخه مصرف بازگرداند.

استفاده از خاک آهن در تولید لنت ترمز خودرو

لنت ترمز خودرو دارای انواع مختلفی ست مانند متالیک، سرامیکی و … است. در تولید لنت ترمز متالیک خودرو از خاک برش آهن و پوسته اکسید آهن استفاده می شود. در واقع استفاده از نرمه آهن اسفنجی که شکسته های آهن اسفنجی ست که در مرحله سرند جدا شده است یکی از بهترین گزینه های برای تولید لنت خودرو به شمار می آید.

استفاده از خاک آهن به عنوان کود گیاهان

آهن به عنوان یکی از ریز مغذی های ضروری برای گیاهان به شمار می آید. این عنصر در فرایند تولید کلروفیل نقش مهمی به عهده دارد به همین دلیل تولید کلروفیل در گیاهان تا اندازه زیادی به عنصر آهن وابسته است. اهمیت آهن برای گیاهان تا حدی ست که کارشناسان همواره به دنبال شناسایی نشانه های کمبود آهن درگیاهان و رفع موانع جذب آهن در آنها هستند.

آهن علاوه بر گیاهان برای حیوانات نیز بسیار حیاتی ست. آهن بخش فعال مولکول هموگلوبین است که نقش انتقال اکسیژن به ریه ها را بر عهده دارد. به همین دلیل وجود ذخایر آهن در گیاهان به بهبود شرایط تغذیه انسان وسایر موجودات کمک می کند.

از خاک آهن می توان برای استفاده در مصارف کشاورزی و باغبانی نیز استفاده کرد. در این موارد خاک آهن در چاله های کود کنار گیاهان مورد استفاده قرار میگیرد تا نیاز گیاهان به آهن تامین شود.

کاربرد در صنایع رنگ سازی

یکی از کاربردهای خاک آهن درصنایع رنگ سازی ست. رنگ های آهنی به دلیل ویژگی خاص خود روی سطح نمی مانند و باعث یکنواختی رنگ می شود. رنگ های آهنی با استفاده روی چوب به داخل آن نفوذ می کنند و با ایجاد اکسید باعث افزایش مقاومت چوب می شوند. در این حالت چوب در شرایط آب و هوایی سخت از خود مقاومت بیشتری نشان می دهد.

کاربرد در جوشکاری

از پودر آهن برای ساخت الکترود جوشکاری نیز استفاده می شود.

لحیم کاری

برای تولید فیلترهای لحیم کاری پوردهای آلیاژی آهن مورد استفاده قرار میگیرد.


مزایای استفاده از خاک آهن

همانطور که گفته شد خاک آهن یا براده آهن جز مواد ضایعاتی صنایع است و استفاده مجدد از آن باعث کاهش قابل توجه هزینه ها و صرفه جویی در مصرف فولاد می شود به همین جهت ازنظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است. با به کار بردن آهن های ضایعاتی می توان تا 50 درصد هزینه ها را کاهش داد.

قیمت براده آهن

از جمله مهمترین مواردی که بر قیمت خاک آهن تاثیر دارد کیفیت آن و نتیجه آنالیزهای شیمیایی ست. مشخص است که هرچه خاک آهن از کیفیت بیشتری برخوردار باشد قیمت بالاتری نیز دارد.

منبع:سایت مدیران آهن