خط تولید چیست؟

خط تولید در واقع به مسیر و روندی گفته می شود که در کارگاه ها و کارخانه ها طی عملیاتی، محصول و فرآورده خام رو به مرحله ی آماده سازی انتقال و تبدیل به محصول نهایی و به بازار کار عرضه می کنند.

خط تولید می تواند تمامی صنایع مختلف دارویی، شیمیایی، نساجی، کشاورزی، صنایع غذایی، فلزات، سنگ معدن و…  شامل شود

چگونه خط تولید جدیدی را شروع کنیم؟

برای اینکه یک خط تولیدی جدیدی را راه اندازی کنیم نکات زیر را باید در نظر داشت:

  • برپا کردن یک محیط مناسب: برای ایجاد خط تولید به یک فضای فیزیکی نیاز خواهید داشت
  • فراهم کردن همه ی تجهیزات مورد نیاز
  • معین کردن شروع و پایان مراحل و هدف مورد نظر
  • ایجاد مکان های (ایستگاه) کاری کوچک
  • تقسیم کردن تجهیزات به هر بخش کاری
  • شروع به کار کردن