صنایع مفتولی تاجیک

دستگاه کشش مفتول

/wiredrawing

آشنایی با نحوه کشش مفتول و دستگاه کشش مفتول


نحوه سیمی کردن دفتر و جزوه

/notbook

بار های برای ما اتفاق می افتد که برای سیمی کردن دفتر، کتاب های درسی یا جزوه به صحافی، چاپخانه یا کافی نت مراجعه کرده ایم. آیا تا بحال برایتان سوال شده که چطور می توان یک دفتر را سیمی کرد؟ پیشنهاد می کنیم این ویدیو را تماشا کنید